Menu
header photo

Contact Information

สมาชิกหรือผู้สนใจ สามารถส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบหรือ
เจ้าหน้าที่ของคริสตจักรปากเกร็ดได้ โดยพิมพ์รายละเอียด
ลงที่ฟอร์มด้านล่างนี้ครับ

 

Contact Form

Address

56/14 ม.5 ถ.แจ้งวัฒนะ
ซ.แจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 11 
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี  11120

ปิดทำการทุกวันจันทร์
โทรศัพท์  0 2583 7534

office@pakkretchurch.org
facebook : คริสตจักร ปากเกร็ด

            line id : pkchurch